Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
8/2022
902,00 € Obec Spišská Teplica Marián Kulich a manželka Mariana Kulichová
19. Máj 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 7/2022
7/2022
1 287,00 € Obec Spišská Teplica Ján Švagerko a manželka Veronika Švagerková
19. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14102021
14102021
108 501,56 € Obecné služby Spišská Teplica s. r. o., r. s. p. Obec Spišská Teplica
18. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/05097/001
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Spišská Teplica
18. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022
Dodatok č.1/2022
0,00 € Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. Obec Spišská Teplica
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla uzatvorená v zmysle ust. §659 a nsl. Občianskeho zákonníka
16_05_2022
0,00 € Obec Spišská Teplica STK Poprad - Spišská Teplica
6. Máj 2022
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001933 zo dňa 30. júla 2018, názov projektu: „Výstavba nového komunitného centra v Spišskej Teplici“, kód projektu v ITMS2014+: „312061N686.“
ZM_SEP-IMRK2-2018- 001933
344 526,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
4. Máj 2022
Zmluva o národnom spolufinancovaní
PLSK.01.01.00-12-0163/17-00
103 422,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Spišská Teplica
3. Máj 2022
Nájomná zmluva
32/2022
50,00 € Obec Spišská Teplica Mgr. Viera Jakubčáková
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022
172/2019
52,00 € Obec Spišská Teplica Ján Rác
12. Apríl 2022
Mandátna zmluva
MZ_12_04_2022
3 000,00 € Ing. Katarína Kumorovitzová Obec Spišská Teplica
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZoD_12_04_2022
1 560,00 € Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Obec Spišská Teplica
7. Apríl 2022
Darovacia zmluva
DZ_07_04_2022
1 000,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Spišská Teplica
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022
21/2018
78,45 € Obec Spišská Teplica Daniela Oravcová
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
PLSK.01.01.00-12-0163/17-00
752 467,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
4. Apríl 2022
Zmluva o Platobnej karte
04_04_2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Spišská Teplica
1. Apríl 2022
Nájomná zmluva
31/2022
10,00 € Obec Spišská Teplica Vladimír Bednarovský
22. November 2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Spišská Teplica
ZM_SEP-IMRK3-2017-001595
100 805,40 € Sekcia európskych programov Obec Spišská Teplica
6. Jún 2016
Zmluva o dielo, Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu
21/2016
13 800,00 € Architekti on:off s.r.o. Obec Spišská Teplica