Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_ SEP-IMRK2-2019-003181
DOH_SEP-IMRK2-2019-003181
507 084,74 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Spišská Teplica
18. Júl 2022
D O H O D A 22/36/054/242
22/36/054/242
1 328,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
13. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022
3/2021
30,00 € Obec Spišská Teplica Anna Dovalovská
13. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022
40/2021
0,00 € Obec Spišská Teplica Milan Makula
13. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022
1/2022
50,00 € Obec Spišská Teplica Mgr. Viera Jakubčáková
13. Júl 2022
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2018-001933
313 678,64 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Spišská Teplica
7. Júl 2022
DODATOK č. 3 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby
DO_03_2022
0,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZoD_30_06_2022
6 577,33 € Obecné služby Spišská Teplica s. r. o., r. s. p. Obec Spišská Teplica
21. Jún 2022
Nájomná zmluva
34/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Valéria Mikulská
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
06052022
0,00 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
9. Jún 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 5/2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 5/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Milan Kubík a Mária Kubíková
9. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 5/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Milan Kubík a Mária Kubíková
8. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022
1/2022
6,72 € Obec Spišská Teplica Mária Michlíková
7. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022
1/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica František a Eva Kubíková
3. Jún 2022
D O H O D A 22/36/054/188
22/36/054/188
1 992,96 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
2. Jún 2022
Nájomná zmluva
NZ_01_06_2022
172,50 € Obec Spišská Teplica Roman Ivančák
1. Jún 2022
Zmluva o úvere
490/CC/22
Doplnená
380 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Spišská Teplica
31. Máj 2022
Nájomná zmluva
33/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Gabriela Pitková
26. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ_12_05_2022
1 000,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Spišská Teplica
25. Máj 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
9/2022
1 092,00 € Obec Spišská Teplica Jaroslav Cibula