Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o nájme
16_01_2023
1,00 € Obecné služby Spišská Teplica s. r. o., r. s. p. Obec Spišská Teplica
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 09012023
09012023
215 000,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Spišská Teplica
5. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišská Teplica č. 4/POH-a/2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/POH-a/2020
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Obec Spišská Teplica
3. Január 2023
Nájomná zmluva 1/2023
1/2023
83,18 € Obec Spišská Teplica Bartolomej Hybler
28. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
1/2023
3 990,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
28. December 2022
DODATOK č. 4 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby
Dodatok č. 4 k zmluve č. 307/2021
0,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
27. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
13/2022
557,00 € Magdaléna Kleinová, rod. Hyblerová Obec Spišská Teplica
22. December 2022
Dodatok č.17 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 04.03.1999
15122022
5 500,00 € Jozef Šebest Obec Spišská Teplica
22. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 12.5.2021
20 12 2022
25 000,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. Obec Spišská Teplica
21. December 2022
Dodatok č. 490/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22
Dodatok č. 490/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22
380 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s Obec Spišská Teplica
19. December 2022
D O H O D A č. 22/36/012/39
22/36/012/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
16. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1109/2021
1109/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
13. December 2022
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E3153 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 30.11.2022
Dodatok č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Spišská Teplica
13. December 2022
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
20_09_2022
240,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Spišská Teplica
12. December 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/22/05097/002
22,80 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Spišská Teplica
9. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1109/2021
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1109/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
8. December 2022
Nájomná zmluva 48/2022
48/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Peter Šebest
7. December 2022
Nájomná zmluva 47/2022
47/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Jolana Šeligová
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3153 08U03
Doplnená
79 932,00 € Environmentálny fond Obec Spišská Teplica
2. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
12/2022
312,00 € Ján Skybjak, Podhrádok 460/8, Spišská Teplica Obec Spišská Teplica