Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E3153 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 30.11.2022
Dodatok č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Spišská Teplica
13. December 2022
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
20_09_2022
240,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Spišská Teplica
12. December 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/22/05097/002
22,80 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Spišská Teplica
9. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1109/2021
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1109/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
8. December 2022
Nájomná zmluva 48/2022
48/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Peter Šebest
7. December 2022
Nájomná zmluva 47/2022
47/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Jolana Šeligová
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3153 08U03
Doplnená
79 932,00 € Environmentálny fond Obec Spišská Teplica
2. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
12/2022
312,00 € Ján Skybjak, Podhrádok 460/8, Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
30. November 2022
Dodatok č. PLSK.01.01.00-12-0163/17-02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo PLSK.01.01.00-12-0163/17-001 zo dňa 15.02.2022
PLSK.01.01.00-12-0163/17-02
0,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
30. November 2022
Nájomná zmluva 46/2022
46/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Mária Pavličková
22. November 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
22_11_2022
48,00 € TATRAHASIL, s.r.o. Obec Spišská Teplica
15. November 2022
Nájomná zmluva 44/2022
44/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Jolana Šeligová
15. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišská Teplica
609,60 € Štatistický úrad SR Obec Spišská Teplica
15. November 2022
Nájomná zmluva 45/2022
45/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Jolana Šeligová
14. November 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
11/2022
312,00 € Michal Weiss Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Nájomná zmluva
NZ_07_11_2022
340,00 € Maroš Valentík Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
MZ 02 11 2022
3 000,00 € Ing. Katarína Kumorovitzová Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
08_11_2022
0,00 € Václav Šeliga-DAJA Obec Spišská Teplica
10. November 2022
D O H O D A č. 22/36/010/44
22/36/010/44
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
9. November 2022
Nájomná zmluva 43/2022
43/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Mária Tomeková