Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Nájomná zmluva 39/2022
39/2022
50,00 € Obec Spišská Teplica Beáta Sekeráková
21. Október 2022
Nájomná zmluva 40/2022
Nájomná zmluva 40/2022
200,00 € Obec Spišská Teplica Jozef Gaži
14. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14102022
10 332,00 € Sin Cere s.r.o. Obec Spišská Teplica
12. Október 2022
Dodatok č. 1/2022
125/2019
14,45 € Obec Spišská Teplica Jozef Skokan
11. Október 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
07_10_2022
300,00 € Trio Fantázia Obec Spišská Teplica
6. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoZVB_05_10_2022
Doplnená
410,00 € Mäso-Tatry, s. r. o. Obec Spišská Teplica
4. Október 2022
Dodatok č. 1/2022
47/2018
82,58 € Obec Spišská Teplica Eduard Dikant
3. Október 2022
Dodatok č. 1/2022
15/2016
0,00 € Obec Spišská Teplica Iveta Mižigárová
29. September 2022
Zmluva o dielo
30062022
34 435,37 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
29. September 2022
Zmluva o dielo
12092022
67 691,46 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
28. September 2022
Nájomná zmluva 38/2022
38/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Mária Džadžanová
22. September 2022
Kúpna zmluva
KZ_20_09_2022
11 110,00 € Štefan Lang Obec Spišská Teplica
8. September 2022
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
3/2022
6 479,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
6. September 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2105-01
2105-01
0,00 € ENERGA s. r. o. Obec Spišská Teplica
5. September 2022
Dodatok č. 1/2022
1/2022
12,49 € Obec Spišská Teplica Anna Kepštová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Spišská Teplica
24. August 2022
Nájomná zmluva 37/2022
37/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Jozef Kubaský
22. August 2022
Nájomná zmluva 36/2022
36/2022
10,00 € Obec Spišská Teplica Tatiana Gažiová
15. August 2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
15 08 2022
300,00 € Boys Teplica Obec Spišská Teplica
11. August 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-283-064/2022
KRHZ-PO-VO-283-064/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica