Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dodatok č. PLSK.01.01.00-12-0163/17-02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo PLSK.01.01.00-12-0163/17-001 zo dňa 15.02.2022
PLSK.01.01.00-12-0163/17-02
0,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
30. November 2022
Nájomná zmluva 46/2022
46/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Mária Pavličková
22. November 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
22_11_2022
48,00 € TATRAHASIL, s.r.o. Obec Spišská Teplica
15. November 2022
Nájomná zmluva 44/2022
44/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Jolana Šeligová
15. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišská Teplica
609,60 € Štatistický úrad SR Obec Spišská Teplica
15. November 2022
Nájomná zmluva 45/2022
45/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Jolana Šeligová
14. November 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
11/2022
312,00 € Michal Weiss Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Nájomná zmluva
NZ_07_11_2022
340,00 € Maroš Valentík Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
MZ 02 11 2022
3 000,00 € Ing. Katarína Kumorovitzová Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
08_11_2022
0,00 € Václav Šeliga-DAJA Obec Spišská Teplica
10. November 2022
D O H O D A č. 22/36/010/44
22/36/010/44
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
9. November 2022
Nájomná zmluva 43/2022
43/2022
20,00 € Obec Spišská Teplica Mária Tomeková
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU
31_10_2022
0,00 € Packeta Slovakia, s. r. o. Obec Spišská Teplica
8. November 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
10/2022
912,00 € Mária Šebestová, rod. Skokanová Obec Spišská Teplica
8. November 2022
Nájomná zmluva 42/2022
42/2022
40,00 € Obec Spišská Teplica Mária Handlovičová
3. November 2022
Zmluva č. 1/2022-OS o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
1/2022-OS
0,00 € Familiaris Obec Spišská Teplica
2. November 2022
Dodatok č. 1/2022
Dodatok č.1/2022
64,75 € Obec Spišská Teplica Mária Červeňová
24. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
507/2022
22 515,00 € Úrad vlády SR Obec Spišská Teplica
31. Október 2022
Dohoda o skončení mandátnej zmluvy č.10032020
19_10_2022
0,00 € Stavebný inžiniering, s. r. o. Obec Spišská Teplica
31. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
28_10_2022
0,00 € Mäso-Tatry, s. r. o. Obec Spišská Teplica