Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k. ú. Poprad a Spišská Teplica, stavba Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad, LV č. 2348, 479
1123/2022-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Spišská Teplica
3. Február 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
2/2023
5 225,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
2. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom zo dňa 20. 09. 2022
02_02_2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Spišská Teplica
31. Január 2023
Zmluva o dielo
30_01_2023
48,00 € Pavol Surovec Obec Spišská Teplica
25. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
13/154/23Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Obec Spišská Teplica
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23_01_2023
320,00 € Hudzík & Partners s. r. o. Obec Spišská Teplica
23. Január 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č.4419013537
05012023
255,37 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišská Teplica
20. Január 2023
Zmluva o dielo č. 1801/ 2023
1801/2023
485 492,68 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
16. Január 2023
Zmluva o nájme
16_01_2023
1,00 € Obecné služby Spišská Teplica s. r. o., r. s. p. Obec Spišská Teplica
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 09012023
09012023
215 000,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Spišská Teplica
5. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišská Teplica č. 4/POH-a/2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/POH-a/2020
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Obec Spišská Teplica
3. Január 2023
Nájomná zmluva 1/2023
1/2023
83,18 € Obec Spišská Teplica Bartolomej Hybler
28. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
1/2023
3 990,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
28. December 2022
DODATOK č. 4 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby
Dodatok č. 4 k zmluve č. 307/2021
0,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
27. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
13/2022
557,00 € Magdaléna Kleinová, rod. Hyblerová Obec Spišská Teplica
22. December 2022
Dodatok č.17 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 04.03.1999
15122022
5 500,00 € Jozef Šebest Obec Spišská Teplica
22. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 12.5.2021
20 12 2022
25 000,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. Obec Spišská Teplica
21. December 2022
Dodatok č. 490/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22
Dodatok č. 490/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22
380 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s Obec Spišská Teplica
19. December 2022
D O H O D A č. 22/36/012/39
22/36/012/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
16. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1109/2021
1109/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica