Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2019
Zmluva č. 12/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 12/2019
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Jún 2019
Dodatok č. 001k Zmluve o dodávke plynu
9104055764
0,00 € SPP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Jún 2019
Zmluva č. 15/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019 podľa § 261ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 15/2019
0,00 € Mgr.Tomáš Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Jún 2019
Zmluva č. 14/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019 podľa § 261ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 14/2019
0,00 € Vladimír Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Jún 2019
Zmluva č. 13/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019 podľa § 261ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva o vykonaní epizotologického dozoru včiel
0,00 € Peter Suchovský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Jún 2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
500,00 € PROVENTUS AGRO, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 9/2019
0,00 € Ing. Ján Pechmann Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 18/2019
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
19/2019
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 12/2019
0,00 € Milan Suchý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13562201
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13562009
11,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 1/2019
0,00 € Richard Slatinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 2/2019
0,00 € Ján Hôžďala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 3/2019
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
zmluva 4/2019
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 13/2019
0,00 € Alojz Cvečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 6/2019
0,00 € Peter Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 07/2019
0,00 € Bc.Ján Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva o vykonaní epizotologického dozoru
0,00 € Ing. Marián Rehuš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica