Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2019
Zmluva č. 13/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2020
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 14/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2020
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 15/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2020
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 16/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2020
0,00 € MVdr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 17/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2020
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. December 2019
Zmluva o výpožičke
2019/194
558,60 € SR, zastúpená Ministerstvom financií SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. November 2019
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. November 2019
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve -VS
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. September 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13935729,A13936133
3,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. September 2019
Zmluva č. 16/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 16/2019
0,00 € Kuba Pavol Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Júl 2019
Zmluva č. 12/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 12/2019
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Jún 2019
Dodatok č. 001k Zmluve o dodávke plynu
9104055764
0,00 € SPP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Jún 2019
Zmluva č. 15/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019 podľa § 261ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 15/2019
0,00 € Mgr.Tomáš Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Jún 2019
Zmluva č. 14/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019 podľa § 261ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 14/2019
0,00 € Vladimír Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Jún 2019
Zmluva č. 13/2019 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019 podľa § 261ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva o vykonaní epizotologického dozoru včiel
0,00 € Peter Suchovský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Jún 2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
500,00 € PROVENTUS AGRO, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 9/2019
0,00 € Ing. Ján Pechmann Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 18/2019
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
19/2019
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 12/2019
0,00 € Milan Suchý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica