Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu Z-145/2020/E-SMŠ
Z-145/2020
685,20 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Október 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu Z-145/2020/E-SMŠ
Z-188/2020
1 048,56 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. September 2020
Zmluva č. 11/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 112020
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. September 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 1 k zmluve č. 17/2020
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. September 2020
Zmluva č. 13/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 13/2020
0,00 € ZO SZV Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 1/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 1/2020
0,00 € Slatinský Richard Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 2/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 2/2020
0,00 € Ján Hôžďala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 3/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 3/2020
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 4/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 4/2020
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 5/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 5/2020
0,00 € Cvečka Alojz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 6/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 6/2020
0,00 € Peter Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 7/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 7/2020
0,00 € Bc.Ján Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 8/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 8/2020
0,00 € Ing. Rehuš Marián Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 14/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č.14/2020
0,00 € Vladimír Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. September 2020
Zmluva č. 18/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č.18/2020
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. September 2020
Zmluva č. 17/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárneh prevencie v roku 2020 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 17/2020
0,00 € Peter Haraj Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Júl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 11/2020
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-48/2020/E-SMŠ
Z-48/2020/E-SMŠ
4 558,80 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-100/2020/E-SMŠ
Z-100/2020/E-SMŠ
21 510,00 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. Júl 2020
Zmluva č. 16/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 16/2020
0,00 € Pavol Kuba Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica