Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2020
Zmluva č. 18/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
18/2020
0,00 € MVDr. Pavol Klas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. Jún 2020
Zmluva č. 19/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
19/2020
0,00 € MVDr.Martina Blažková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
č.15/2020
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
č.16/2020
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
20. Máj 2020
Zmluva č. 10/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 10/2020
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Máj 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-40/2020/E-SMŠ
Z-40/2020/E-SMŠ
638,40 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Máj 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
06/2020
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Apríl 2020
Zmluva č. 9/2020 o vykonaní všeobecného epizootlogického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 od..2 Obchodného zákonníka
92020
0,00 € Ing. Ján Pechmann Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Apríl 2020
Zmluva č. 12/2020 o vykonaní všeobecného epizootlogického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 od..2 Obchodného zákonníka
12/2020
0,00 € Milan Suchý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Apríl 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Dohoda o sublicencii a službe bezpečnostný balík
A16457904
6,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Marec 2020
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
202002
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. Marec 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Február 2020
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
KZ
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9/2020/ŠVPÚ/GR
č. 9/2020
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. Január 2020
Zmluva č. 12/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
122020
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
332019
0,00 € RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
342019
0,00 € RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
01/9104076597
0,00 € SPP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
2/9104055764
0,00 € SPP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 1/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2020
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica