Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-65/2023-M
0,00 € Šimon Bujna Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-66/2023-M
0,00 € Martin Foriš Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-40/2023-M
0,00 € Simona Glejteková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-60/2023-M
0,00 € Ľubica Paulínyová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-63/2023-M
0,00 € Jakub Kubínec Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-57/2023-M
0,00 € Lenka Škundová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-58/2023
0,00 € Patrik Michalec Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí Atletického štadióna SNP DUKLA
VŠC-7-10/2023
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK Dukla Banská Bystrica a.s.
14. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní športových podujatí
VŠC-7-9/2023
0,00 € Slovenský zväz JUDO Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke č.VŠC-7-12/2023-SNM/082034-ZoVp
VŠC-7-12/2023-SNM/082034-ZoVp
364,08 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Február 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-20/2023-SNM/090125-ZoNp
VŠC-7-20/2023-SNM/090125-ZoNp
1 500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK Dukla Banská Bystrica a.s.
8. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-48/2023-M
0,00 € Róbert Krompaský Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-49/2023-M
0,00 € Alica Lichancová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Február 2023
Zmluva o dielo
VŠC-7-8/2023
9 899,53 € STAV-KOVO s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-10/2023-SNM/082034-ZoNp
VŠC-7-10/2023-SNM/082034-ZoNp
626,28 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Laugarício Ju - jitsu Club
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-11/2023-SNM/082034-ZoNp
VŠC-7-11/2023-SNM/082034-ZoNp
546,38 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín, o.z.
6. Február 2023
Kolektívna zmluva 2023
VŠC-7-7/2023
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany pri VŠC DUKLA Banská Bystrica
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-55/2023-M
0,00 € Aneta Tichá Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-50/2023-M
0,00 € Natália Poprocká Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-56/2023-M
0,00 € Martin Sagan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica