Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
VŠC-7-13/2023
2 270,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
30. Marec 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-39/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-39/2023-SNM/090125-ZoNp
630,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
29. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-79/2023-M
0,00 € Alžbeta Ragasová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
29. Marec 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-36/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-36/2023-SNM/090125-ZoNp
1 500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
29. Marec 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-37/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-37/2023-SNM/090125-ZoNp
400,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Stredoslovenský futbalový zväz
27. Marec 2023
Zmluva o dielo - Oprava sociálneho zariadenia v chate Orava 1 vo VS Králiky VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-19/2023
5 007,77 € Ondrej Mala Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-19/2023
0,00 € Slovenský zväz orientačných športov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-77/2023-M
0,00 € Peter Dávid Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-61/2023-M
0,00 € Martina Segečová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-74/2023-M
0,00 € Juraj Duchoň Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-75/2023-M
0,00 € Lucia Fecková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC 20-22/2023
0,00 € Slovenský zväz sánkarov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-20/2023
0,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-21/2023
0,00 € Zväz slovenského lyžovania Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-59/2023-M
0,00 € Sabína Kupčová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-62/2023-M
0,00 € Sebastián Fapšo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-76/2023-M
0,00 € Viktória Kažiková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-30/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-30/2023-SNM/090125-ZoNp
520,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Lukaš Jagnešák
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-31/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-31/2023-SNM/090125-ZoNp
462,30 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica ŠK Prameň Kováčová
22. Február 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-22/2023-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-22/2023-SNM/090127-ZoNp
571,04 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Kresťanské spoločenstvo Milosť