Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Zmluva o dielo - Oprava havarijného stavu stropu v Športovej hale DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-18/2023
17 523,66 € MJ-STAV s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
7. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-71/2023-M
0,00 € Elena Slušná Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
7. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-67/2023-M
0,00 € Tatiana Ondrušková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
7. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-73/2023-M
0,00 € Kristína Juricová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
7. Marec 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-29/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-29/2023-SNM/090125-ZoNp
1 500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
6. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-72/2023-M
0,00 € Natália Váleková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Február 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-23/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-23/2023-SNM/090125-ZoNp
900,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
23. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-64/2023-M
0,00 € Patrik Dömötör Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Február 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-24/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-24/2023-SNM/090125-ZoNp
2 310,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
23. Február 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-18/2023
0,00 € Slovenský zväz biatlonu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Február 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-26/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-26/2023-SNM/090125-ZoNp
270,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Telovýchovná jednota Sokol Medzibrod
23. Február 2023
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-25/2023-SNM/090125,090127-ZoVp
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-25/2023-SNM/090125,090127-ZoVp
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Slovenská republika - MO SR, Spoločné operačné veliteľstvo OS SR
22. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní športového podujatia
VŠC-7-12/2023
0,00 € LukostrelecBB Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-70/2023-M
0,00 € Tamara Potocká Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
21. Február 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-21/2023-SNM/090125-ZoNp
VŠC-7-21/2023-SNM/090125-ZoNp
1 500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK Dukla Banská Bystrica a.s.
21. Február 2023
Zmluva o nájme pretekárskych motorových člnov
VŠC-7-11/2023
10 000,00 € SJ SPORT o.z. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-65/2023-M
0,00 € Šimon Bujna Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-66/2023-M
0,00 € Martin Foriš Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-40/2023-M
0,00 € Simona Glejteková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-60/2023-M
0,00 € Ľubica Paulínyová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica