Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-12/2024-M
Doplnená
0,00 € Tibor Tišťan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-27/2024-M
0,00 € Zuzana Košťálová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-16/2024-M
0,00 € Linda Vojtková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-11/2024-M
Doplnená
0,00 € František Jablčník Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-15/2024-M
0,00 € Andrej Martinovič Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
VŠC-7-10/2024
23 702,40 € stengl a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-62/2024-M
0,00 € Samuel Krajčí Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-60/2024-M
0,00 € Filip Stanko Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-61/2024-M
0,00 € Richard Rumanský Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-53/2024-M
0,00 € Martina Segečová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní športových podujatí
VŠC-7-11/2024
0,00 € Slovenský zápasnícky zväz Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-20/2024
0,00 € Slovenská gymnastická federácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-59/2024-M
0,00 € Michaela Molnárová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.VŠC-7/2024-SNM-7/7-ZoNv
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.VŠC-7/2024-SNM-7/7-ZoNv
1 976,00 € Stredná športová škola Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-58/2024-M
0,00 € Jakub Kubinec Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-57/2024-M
0,00 € Marian Jung Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-54/2024-M
0,00 € Joseph Kostúr Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-29/2024-M
0,00 € Jakub Galovič Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-50/2024-M
0,00 € Sebastián Michalec Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Január 2024
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
VŠC-7-9/2024
4 608,00 € Ing. Marcel Fáber – AGENTÚRA FÁBER Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica