Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-39/2023-M
0,00 € Ema Fízeľová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
26. Január 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-14/2023-SNM/090125-ZoNp
VŠC-7-14/2023-SNM/090125-ZoNp
480,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Mestský futbalový klub Zvolen a.s.
25. Január 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácií Medzinárodného športového podujatia BANSKOBYSTRICKÁ LATKA 2023
VŠC-7-3/2023
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica HJC PROsport, s.r.o.,
24. Január 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-1/2023-SNM/090127-ZoNp
VŠC-7-1/2023-SNM/090127-ZoNp
2 493,50 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Stredná športová škola
23. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-41/2023-M
0,00 € Ján Marek Trebichavský Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-42/2023-M
0,00 € Radoslav Tatarčík Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-30/2023-M
0,00 € Andrea Filkorová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-31/2023-M
0,00 € Lenka Tománková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-32/2023-M
0,00 € Jozef Tománek Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-9/2023-SNM/090127-ZoNp
VŠC-7-9/2023-SNM/090127-ZoNp
386,66 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica FUTSAL CLUB MIBA Banská Bystrica
16. Január 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-5/2023-SNM/090127-ZoNp
VŠC-7-5/2023-SNM/090127-ZoNp
542,52 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Športový klub Univerzity Mateja Bela
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-36/2023-M
0,00 € Miroslava Kyselová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-37 /2023-M
0,00 € Alica Poljovková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-10/2023-M
0,00 € Boris Krestianko Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-19/2023-M
0,00 € Tomáš Kósa Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-6/2023-M
0,00 € Michal Duda Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12. Január 2023
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
VŠC-7-2/2023
4 608,00 € Ing. Marcel Fáber – AGENTÚRA FÁBER Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15. Január 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-8/2023-SNM/090127-ZoNp
VŠC-7-8/2023-SNM/090127-ZoNp
336,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Športový klub BCF DUKLA Banská Bystrica
13. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-23/2023-M
0,00 € Ondrej Macúš Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
13. Január 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-27/2023-M
0,00 € Michal Rumanský Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica