Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Nájomná zmluva č. VŠC-7-5/2024-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-5/2024-SNM/090127-ZoNp
7 129,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Stredná športová škola
12. Január 2024
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU č. VŠC-7-89/2023
VŠC-7-89/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-45/2024-M
0,00 € Alica Poljovková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-48/2024-M
0,00 € Tijana Feketová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-52/2024-M
0,00 € Klaudia Žárska Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12. Január 2024
Nájomná zmluva č. VŠC-7-6/2024-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-6/2024-SNM/090127-ZoNp
238,40 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Športový klub BCF Dukla Banská Bystrica
11. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-51/2024-M
0,00 € Margaréta Vráblová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
11. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-22/2024-M
0,00 € Patrik Dömötör Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
10. Január 2024
Kolektívna zmluva 2024
VŠC-7-8/2024
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany pri VŠC DUKLA Banská Bystrica
9. Január 2024
Nájomná zmluva č. VŠC-7-4/2024-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-4/2024-SNM/090127-ZoNp
1 976,81 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Slávia ŠKP Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-42/2024-M
0,00 € Laura Őri Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-47/2024-M
0,00 € Andrea Plšková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-46/2024-M
0,00 € Pavol Kutiš Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-44/2024-M
0,00 € Dávid Stojkovič Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-37/2024-M
0,00 € Marcel Hvojnik Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-43/2024-M
0,00 € Artur Perets Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-40/2024-M
0,00 € Tibor Struk Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-39/2024-M
0,00 € Eva Múková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-36/2024-M
0,00 € Barbora Bartolčičová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-38/2024-M
0,00 € Katarína Ďurčová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica