Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Nájomná zmluva č. VŠC-11-22/2024-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-11/2024-SNM/090125-ZoNp
720,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica ŠK Badín
30. Január 2024
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
VŠC-7-12/2024
10 917,12 € IT§C s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
29. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-63/2024-M
0,00 € Lucia Rosenbaum Franková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
26. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-41/2024-M
0,00 € Filip Pagáčik Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-14/2024-M
Doplnená
0,00 € Matej Duša Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-13/2024-M
Doplnená
0,00 € Teresa Ivan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-12/2024-M
Doplnená
0,00 € Tibor Tišťan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-27/2024-M
0,00 € Zuzana Košťálová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-16/2024-M
0,00 € Linda Vojtková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-11/2024-M
Doplnená
0,00 € František Jablčník Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-15/2024-M
0,00 € Andrej Martinovič Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
VŠC-7-10/2024
23 702,40 € stengl a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-62/2024-M
0,00 € Samuel Krajčí Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-60/2024-M
0,00 € Filip Stanko Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-61/2024-M
0,00 € Richard Rumanský Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-53/2024-M
0,00 € Martina Segečová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní športových podujatí
VŠC-7-11/2024
0,00 € Slovenský zápasnícky zväz Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-20/2024
0,00 € Slovenská gymnastická federácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-59/2024-M
0,00 € Michaela Molnárová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.VŠC-7/2024-SNM-7/7-ZoNv
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.VŠC-7/2024-SNM-7/7-ZoNv
1 976,00 € Stredná športová škola Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica