Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o odobratí a prevzatí neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu
VŠC- 7-27/2023
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica ROBUS s.r.o.
2. Máj 2023
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-32/2023-SNM/090125-ZoVp
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-32/2023-SNM/090125-ZoVp
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica
17. Apríl 2023
Servisná zmluva na revízie, odborné prehliadky, skúšky - bežný servis
VŠC-7-20/2023
1 728,00 € VÝTAHY RENOVALIFT s.r.o., podnik zahraničnej osoby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-38/2023-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-38/2023-SNM/090127-ZoNp
Doplnená
2 493,20 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Stredná športová škola
25. Apríl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-24/2023
0,00 € Slovenská boxerská federácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-42/2023-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-42/2023-SNM/090127-ZoNp
325,46 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Slovenský olympijský a športový výbor
24. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-43/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-43/2023-SNM/090125-ZoNp
1 500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
20. Apríl 2023
Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia
VŠC-7-25/2023
0,00 € Marathon Banská Bystrica, s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-80/2023-M
0,00 € Daniel Chomanič Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
18. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-68/2023-M
0,00 € Matej Duša Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Apríl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
VŠC-7-16/2023
0,00 € Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-35/2023-SNM/082034-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-35/2023-SNM/082034-ZoNp
1 104,20 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Laugarício Ju-jitsu Club
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-40/2023-SNM/082034-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-40/2023-SNM/082034-ZoNp
823,20 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z.
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-33/2023-SNM/082034-ZoVp
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-33/2023-SNM/082034-ZoVp
613,60 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín
12. Apríl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-23/2023
0,00 € Slovenská gymnastická federácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-41/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-41/2023-SNM/090125-ZoNp
1 500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-27/2023-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-27/2023-SNM/090125-ZoNp
800,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Občianske združenie Rady rodičov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-34/2023-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-34/2023-SNM/090127-ZoNp
120,02 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica FUTSAL CLUB MIBA Banská Bystrica
16. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 9661000602
VŠC-7-17/2023
4 957,74 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní športových podujatí
VŠC-7-21/2023
Doplnená
0,00 € Slovenský atletický zväz Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica