Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
106/2021
14 256,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01
110/2021
106 907,58 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
111/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2021
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
116/2021
170 011,48 € MAGNA ENERGIA a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2021
Zmluva o výpožičke diela
118/2021
Doplnená
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
121/2021
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2021
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
124/2021
1 080,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na rok 2022
126/2021
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
125/2021
7 128,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2021
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
127/2021
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj - Spojená škola Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2021
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
128/2021
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola chemická Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2021
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
129/2021
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola technológií a remesiel Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zo dňa 22.12.2020
115/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2021
Zmluva o nájme motorového vozidla
123/2021
Doplnená
19 964,16 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
120/2021
2 400,00 € Ing. arch. Silvia Rosíková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí užívacích práv EPI
113/2021
469,92 € S-EPI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
112/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Zmluva o dielo
109/2021
6 109,20 € SYSTEM IS s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí
108/2021
Doplnená
120 000,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. November 2021
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
105/2021
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky