Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci - Bednár
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci - Bednár
122,01 € PhDr.Peter Bednár, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. Máj 2023
Zmluva o dielo - PhDr. Staššíková-Štukovská
1a
82,70 € PhDr. Danica Staššíková-Štukovská Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. Máj 2023
Dohoda o vedeckej spolupráci - Litovský inštitút
Dohoda o vedeckej spolupráci - Litovský inštitút
0,00 € Litovský historický inštitút Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
11. Máj 2023
Protokol o odovzdaní predmetov kultúrnek hodnoty
Protokol o odovzdaní predmetov kultúrnek hodnoty
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Máj 2023
Zmluva o dielo_J.Minárik
Zmluva o dielo_J.Minárik
Doplnená
0,00 € Minárik Juraj Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení záchranného archeologického výskumu č.AU SAV PC/23/17/2
Zmluva o zabezpečení záchranného archeologického výskumu č.AU SAV PC/23/17/2
42 000,00 € Valaliky Industrial Park s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č. Dok07/2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č. Dok07/2023
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
25. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Zmluva o spolupráci - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
0,00 € Filozofická fakulta Trnavskej univerzity Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva č.ZM1/2023-9
Kúpna zmluva č.ZM1/2023-9
150,00 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
28. Marec 2023
Zmluva na dodanie tovaru - Datacomp 2023
Zmluva na dodanie tovaru - Datacomp 2023
8 242,56 € Datacomp s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
28. Marec 2023
Zmluva na dodanie tovaru-EUROtoner 23-1
Zmluva na dodanie tovaru-EUROtoner 23-1
5 331,58 € EUROtoner s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023 so SAS
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023 so SAS
7 900,00 € Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla - NR755MO
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla - NR755MO
186,41 € Komunálna poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. Marec 2023
Zmluva o dielo AÚ č.PC 23/006/3
Zmluva o dielo AÚ č.PC 23/006/3
1 504,80 € Orange Slovensko a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
28. Február 2023
Rámcová dohoda o spolupráci - TU v Trnave
Rámcová dohoda o spolupráci - TU v Trnave
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č. Dok04/2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č. Dok04/2023
0,00 € Podunajské múzeum v Komárne Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
22. Február 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č. Dok06/2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV v.v.i. č. Dok06/2023
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. Február 2023
Zmluva o prenájme a servisno-materiálovej starostlivosti - EUROtoner
Zmluva o prenájme a servisno-materiálovej starostlivosti - EUROtoner
0,00 € EUROtoner s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2023
Zmluva o vytvorení diela - Bistáková 2023
Zmluva o vytvorení diela - Bistáková 2023
198,09 € PhDr.Alena Bistáková, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2023
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 2023.
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 2023.
198,09 € Doc.PhDr.Gertrúda Březinová CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied