Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 97/2017/VSSAV Domena exon.sk
97/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV BMC SAV Ústav experimentálnej onkológie
9. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 107/2017/VSSAV Domena historickestudie.sk
107/2017/VSSAV
150,00 € Výpočtové stredisko SAV Historický ústav SAV
9. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 108/2017/VSSAV Domena slovanskestudie.sk
108/2017/VSSAV
150,00 € Výpočtové stredisko SAV Historický ústav SAV
9. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 109/2017/VSSAV Domena forumhistoriae.sk
109/2017/VSSAV
150,00 € Výpočtové stredisko SAV Historický ústav SAV
9. November 2017
Dohoda o spolupráci č. 111/2017/VSSAV
111/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 101/2017/VSSAV Doména geomag.sk
101/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 106/2017/VSSAV Domena seismology.sk
106/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 110/2017/VSSAV Domena nuquake.sk
110/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
16. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 102/2017/VSSAV Doména humanaffairs.sk
102/2017/VSSAV
150,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
16. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 104/2017/VSSAV Doména csets.sk
104/2017/VSSAV
75,00 € Výpočtové stredisko SAV Centrum biovied SAV
16. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 105/2017/VSSAV Doména fulbright.sk
105/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Komisia J. W. Fulbrighta
9. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 92/2017/VSSAV
92/2017/VSSAV
408,00 € Výpočtové stredisko SAV Mesto Senec
9. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 103/2017/VSSAV Doména cai.sk
103/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV
9. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 98/2017/VSSAV
98/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav ekológie lesa SAV
4. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 99/2017/VSSAV
99/2017/VSSAV
75,00 € Výpočtové stredisko SAV Chemický ústav SAV
4. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 100/2017/VSSAV
100/2017/VSSAV
75,00 € Výpočtové stredisko SAV Cemický ústav SAV
29. September 2017
ZMLUVA O DIELO
19092017
25 091,71 € RETRIX s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 95/2017/VSSAV
95/2017/VSSAV
320,00 € Výpočtové stredisko SAV Encyklopedický ústav SAV
5. September 2017
Zmluva o poskytovaní služby
93/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav merania SAV
5. September 2017
Zmluva o poskytovaní služby
94/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav merania SAV