Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2017
SERVISNÁ ZMLUVA
126 B17
13 416,00 € VOKS s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
3. Júl 2017
Zmluva o združení Slovenské distribuované múzeum počítačov
386/2017
0,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2017
1/2017
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
31. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb

70,00 € Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
4. Apríl 2017
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
2017
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
6. Marec 2017
Zmluva č. 91/2017/VS SAV o prevádzkovaní a využívaní zelenej hranice
91/2017/VS SAV
0,00 € Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Centrum biovied SAV, Ústav biológie a genetiky živočíchov
8. Február 2017
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
2017 -CVTI SR
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
18. Január 2017
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 3/2017-STM
3/2017-STM
0,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
13. Január 2017
NÁJOMNÁ ZMLUVA 90/2016/VSSAV
90/2016/VSSAV
0,00 € ON Semicounductor Slovakia, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
10. Január 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2016
45/2016
55,50 € Gymnázium Pierra de Coubertina Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
19. December 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SNM-HM-ZOV-2012/1100 (SNM-HM č. 12/2012) zo dňa 17.5.2012
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenské národné múzeum - Historické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. November 2016
ZMLUVA O NÁJME č. 88/2016/VS SAV
88/2016/VS SAV
605,00 € BENESTRA, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. November 2016
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.1.2013 (ďalej len "zmluva")
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.1.2013 (ďalej len "zmluva")
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
9. November 2016
Zmluva o poskytovaní služieb č. 12121/16
12121/16
1 680,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Mesto Senec
20. September 2016
Darovacia zmluva
2/2016
10 000,00 € Jozef Šovčík a Andrea Šovčíková Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Povinné zmluvné poistenie
9260098353
147,84 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Havarijné poistenie SUPER KASKO
9260102260
483,42 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Povinné zmluvné poistenie
9260106230
28,32 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Povinné zmluvné poistenie
9260103052
97,08 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Havarijné poistenie SUPER KASKO
9260103338
213,66 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied