Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2016
Povinné zmluvné poistenie
9260102852
94,80 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Havarijné poistenie SUPER KASKO
9260101155
278,08 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
7. September 2016
Poistná zmluva
9127001745
2 147,40 € UNIQA, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
7. September 2016
Poistná zmluva
9127001746
1 705,40 € UNIQA, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí služby
SAV-VS SAV 2016
1 344,00 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
9. August 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
SANET 1/2016
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Jún 2016
Darovacia zmluva
23654-15/2016-BA
0,00 € Sociálna poisťovňa Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
1. Apríl 2016
Zmluva o prenájme optického vlákna č. 87/2016/VS SA
87/2016/VS SAV
660,00 € AXON Neuroscience SE Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2016
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
VšÚB - VS SAV 2016
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Február 2016
Dodatok č.1/2016 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 022BA2012JG
1/2016
98,00 € BENESTRA, s. r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
11. December 2015
Zmluva o spolupráci č. 86/2015/VS SAV
86/2015/VS SAV
0,00 € Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Zmluva o dodávkach softvéru fa Microsoft pre vzdelávacie a akademické inštitúcie
S1018160
0,00 € exe spol. s r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Dodatok c. 3 k Zmluve o NFP-Dodatok c. 4 k Zmluve o partnerstve 3.1
DODATOK c.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP_3.1_Dodatok c. 4 k Zmluve o partnerstve_3.1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Dodatok c. 5 k Zmluve o NFP-Dodatok c. 6 k Zmluve o partnerstve 3.1
DODATOK c.5 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP_3.1_Dodatok c. 6 k Zmluve o partnerstve_3.1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Dodatok c. 4 k Zmluve o NFP-Dodatok c. 5 k Zmluve o partnerstve 1.1
DODATOK c.4 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP_1.1_Dodatok c. 5 k Zmluve o partnerstve_1.1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
3. November 2015
Zmluva o dodaní softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéru
84/2015/VS SAV
179 440,00 € MECAS ESI, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
30. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 85/2015/VSSAV
85/2015/VS SAV
448,00 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
23. Október 2015
Zmluva o dodávke podpory produktov VMware
2015 COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
6 948,98 € COMPAREX Slovakia spol. s r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 56/2009/VSSAV
56/2009/VSSAV - Dodatok č.2
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 56/2009/VSSAV
56/2006/VSSAV - Dodatok č. 3
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied