Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2014
Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory
6 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. November 2013
Zmluva o dielo č. 2005-045-13
2005-045-13
19 680,00 € ZUTOM s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
19. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411 016 867
3 097,37 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
19. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411 016 069
4 102,64 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. Júl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2
0,00 € Technologický inštitút SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. Máj 2013
Zmluva o dielo na servis SHZ č.: 001/2013
001/2013
1 045,35 € Ing. Juraj Kovács - KOVATS Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2013
ZMLUVA o prenájme optického vlákna23.1.
021BA2012JG
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2013
Zmluva o pripojení
022BA2012JG
120,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2013
ZMLUVA O NÁJME
GTS-VS SAV - bez čísla
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Január 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
Dodatok č.1
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Január 2013
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
001BA2011JG
0,00 € Štátna pokladnica Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Január 2013
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
bez čísla
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
16. Január 2013
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.2/2013
2/2013
0,00 € GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
20. December 2012
DODATOK č. 2 ku ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009
DODATOK č.2 ku ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č.4-12/2009
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. December 2012
ZMLUVA O DIELO č. 68/2012/VSSAV
68/2012/VSSAV
10 794,96 € 2P, s.r.o. Košice Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
20. September 2012
Smlouva o dílo Z120001
Z120001
5 406,96 € BUSCH Pelhřimov, spol. s .r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. Jún 2012
ZMLUVA O DIELO č. 44/2012 na realizáciu projektu "Rekonštrukcia sály VS SAV pre potreby projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie"
44/2012
64 540,39 € DATALAN, a.s.35810734 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
7. Máj 2012
Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009
Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 58/2010/VSSAV
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 58/2010/VSSAV
0,00 € Fyzikálny ústav SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. December 2012
Kúpna zmluva č. 67/2012/VSSAV
67/2012/VSSAV
9 800,00 € DELTA ONLINE spol. s r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied