Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2015
PRÍKAZNÁ ZMLUVA na realizáciu verejného obstarávania v rámci projektu SIVVP (ITMS kód 26230120002 a 26210120002)
24/190102/2013-PR
180 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
3. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2029552444
420,00 € Slovak Telekom, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Júl 2015
SERVISNÁ ZMLUVA
094 B15
5 366,40 € VOKS s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
30. Január 2015
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 80/2015/VS SAV
80/2015/VS SAV
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Január 2015
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 79/2014/VS SAV
79/2015/VS SAV
0,00 € Slovenské národné múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Január 2015
RÁMCOVÁ ZMLUVA
81/2015/VS SAV
0,00 € Activa Slovakia s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
20. Január 2015
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/STM/2015
1/STM/2015
9 500,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. November 2014
ZMLUVA O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
DP_141110
0,00 € ASBIS SK spol. s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. Január 2015
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
2404265345
105,30 € GENERALI Poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
11. December 2014
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 76/2014/VS SAV
76/2014/VSSAV
0,00 € Ústredný archív SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
11. December 2014
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 77/2014/VS SAV
77/2014/VSSAV
0,00 € Ústav informatiky SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. November 2014
Zmluva o budúcej zmluve č. 75/2014/ VS SAV o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja s názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku predkladaného Agentúre na podporu vedy a výskumu (ďalej len "APVV")
75/2014/VS SAV
0,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2014
1/2014 SANET
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Júl 2014
Zmluva o výpožičke č. 74/2014/VS SAV
74/2014/VS SAV
0,00 € REPRINT BB s.r.o, Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
15. Júl 2014
Kúpna zmluva
73/2014/VS SAV
71 725,67 € VOKS s. r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
4. Júl 2014
Špecifikácia služby
001BA211JG
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
27. Máj 2014
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA č.: 71/2014/VSSAV k Základnej amluve č.: 69/2014/VSSAV
71/2014/VSSAV
2 460 000,00 € DATALAN, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
27. Máj 2014
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA č.: 72/2014/VSSAV k Základnej zmluve č.: 69/2014/VSSAV
72/2014/VSSAV
1 921 440,00 € DATALAN, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
6. Máj 2014
Základná zmluva č. 69/2014/VS SAv
69/2014/VS SAV
5 460 654,00 € DATALAN, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
4. Február 2014
Zmluva o výpožičke č. 1/2014
1/2014
0,00 € Ing. Peter Briatka Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied