Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
3 505 689,35 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
25. Júl 2022
DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
DODATOK č. 5
3 505 689,35 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 126/2018/VSSAV Doména inforeg.sk
126/2018/VSSAV
45,00 € Výpočtové stredisko SAV INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky
10. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 125/2018/VSSAV Doména physics.sk
125/2018/VSSAV
150,00 € Výpočtové stredisko SAV Fyzikálny ústav SAV
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 123/2018/VSSAV Doména learned.sk
123/2018/VSSAV
11,40 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
5. Marec 2018
KÚPNA ZMLUVA
124/2018/VSSAV
290,00 € Výpočtové stredisko SAV Ing. Marek Baier
13. Február 2018
KÚPNA ZMLUVA
122/2018/VSSAV
1 155,00 € Výpočtové stredisko SAV PaedDr.Bc. Karol Kollár
5. Február 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 121/2018/VSSAV Doména zemetrasenia.sk
121/2018/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 119/2018/VSSAV Doména architektura-urbanizmus.sk
119/2018/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav stavebníctva a architektúry SAV
23. Január 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A4375285
720,00 € Orange Slovensko, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
23. Január 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
018637
1 545,00 € Orange Slovensko, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
19. Január 2018
NÁJOMNÁ ZMLUVA 120/2018/VSSAV
120/2018/VSSAV
40,00 € ON Semiconductor Slovakia, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
18. Január 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 118/2017/VSSAV Doména litography.sk
118/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV
11. December 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 116/2017/VSSAV Doména slovakgrid.sk
116/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV
13. December 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 117/2017/VSSAV Doména eurocarb.sk
117/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Chemický ústav SAV
11. December 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 114/2017/VSSAV Doména skas.sk
114/2017/VSSAV
60,00 € Výpočtové stredisko SAV Slovenská akustická spoločnosť pri SAV
30. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 115/2017/VSSAV hosting
115/2017/VSSAV
384,00 € Výpočtové stredisko SAV VEDA, vydavateľstvo SAV
28. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 113/2017/VSSAV Domena 100rokovsnd.sk
113/2017/VSSAV
45,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
23. November 2017
Dohoda o spolupráci č. 112/2017/VSSAV
112/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
23. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 96/2017/VSSAV Domena neoplasma.sk
96/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV BMC SAV Ústav experimentálnej onkológie