Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
6/2022
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
2/2023
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. Január 2013
Vydávanie časopisu Kartografické listy v roku 2013
1/2013
0,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenská akadémia vied
3. Február 2021
DOHODA o spolupráci Kartografickej spoločnosti SR a GgÚ SAV - KARTOGRAFICKÉ LISTY
2/2021
320,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
10. Február 2022
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy ročník 2022
5/2022
500,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. November 2012
Anotácia prednášky
17/2012
50,00 € Mgr. Dušan Šebo Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
2/2013
80,00 € Mgr. Juraj Petrakovič Geografický ústav Slovenská akadémia vied
3. December 2020
Zmluva o dielo č. 1/2020
21/2020
200,00 € Mgr. Lucie Galčanová Batista, PhD. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
2. Máj 2012
Recenzný posudok
6/2012
300,00 € Mgr. Marcel Horňák, PhD. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
28. August 2019
Zmluva o zriadení spoločeného pracoviska
10/2019
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
30. September 2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.250924
250924
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. Marec 2012
Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020
3/2012
3 700,00 € ŐIR GmbH Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
3/2013
80,00 € Oľga Danglová, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
23. Február 2012
Preklad textu kapitoly Cestovný ruch do publikácie
1/2012
346,26 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
9. Marec 2012
Preklad textu časti kapitol Dostupnosť a Cestovný ruch v pohraničí do publikácie
5/2012
450,00 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
18. Máj 2012
Preklad textu
7/2012
450,00 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č 3/2018
11/2018
700,00 € Prof. Tobias Kuemmerle Geografický ústav Slovenská akadémia vied
19. November 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
20/2020
0,00 € Projektové služby, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. Február 2020
Dohoda o garantovaní doktorandského štúdia v Geografickom ústave SAV
9/2020
0,00 € RNDr. Igor Broska, DrSc. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
30. August 2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 1/2012
13/2012
264,00 € RNDr. Karol Husár, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied