Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2018
Zmluva o dielo č 5/2018
14/2018
1 340,00 € Dr. Katarzyna Anna Ostapowitz Geografický ústav Slovenská akadémia vied
31. Máj 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
15/2018
Doplnená
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri Geografickom ústave SAV
11. Jún 2018
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov
17/2018
8 670,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
12. Jún 2018
Consortium Agreement
18/2018
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
16. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
19/2018
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
18. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu AO/1-8673/16/NL/NDe
03/2018
Doplnená
64 422,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Národné lesnícke centrum
8. Október 2018
Vydavateľská licenčná zmluva č. 6/2018
20/2018
1 200,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. December 2018
Zmluva o spolupráci
22/2018
7 700,00 € FINaXY, spol. s r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
7. Február 2019
Dohoda o spolupráci KsSr a GgÚ SAV pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY ročník 2019
1/2019
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Júl 2019
Zmluva - sublicencia na použitie diela č. 8/2019
8/2019
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied OZ Freemap Slovakia
5. August 2019
Zmluva č. 187/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
9/2019
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
28. August 2019
Zmluva o zriadení spoločeného pracoviska
10/2019
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
16. September 2019
Agreement to perform assignment
11/2019
Doplnená
1 500,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Institute of Geography and Spatial Organization PAS
21. Október 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019
12/2019
500,00 € Assoc. Prof. Marek Wieckowski Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Október 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Geografický ústav SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov regionálna geografia; fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
13/2019
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
20. Január 2020
DODATOK č. 2 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS - CLIMASTEPPE
1/2020 - 17/2018
9 763,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2020
2 592,00 € DATALAN, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
28. Január 2020
Zmluva o výpožičke
3/2020
1 184,00 € Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Január 2020
Zmluva o spolupráci
4/2020
0,00 € Ústredná knižnica SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Február 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
5/2020-34/2011
0,00 € SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied