Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0428
18/2023
242 410,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
11. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0428
19/2023
57 986,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. v. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0428
20/2023
73 441,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
21/2023
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
3. Október 2023
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
22/2023
750,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
5. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. NNO/962/2023/BVS
23/2022
728,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
6. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov č. 08/2023/17
24/2023
660,00 € Galéria mesta Bratislavy Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. November 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
27/2023
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
9. November 2023
Darovacia zmluva
28/2023
0,00 € Mgr. Ján Sládek, PhD Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. December 2023
CONTRACT No. 31/2023 FOR SERVICES
31/2023
924,22 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2024
988 078,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
24. Január 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
2/2024
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
4/2024
400,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. Február 2024
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
5/2024
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta