Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2016
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
9/2016
157 205,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
23. Január 2017
Zmluva - sublicencia na použitie diela
1/2017
0,00 € Geografický ústav SAV Múzeum Spiša
17. Február 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií
2/2017
1 300,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Február 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií
3/2017
700,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
16. Marec 2017
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s Visegrad Grant No. 21640051
5/2017
25 850,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied International Visegrad Fund
17. Marec 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s.r.o pri vydávaní periodickej tlače
6/2017/34/2011
4 128,00 € SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
19. Apríl 2017
Zmluva - sublicencia na použitie diela
7/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
21. Júl 2017
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR
9/2017
0,00 € Slovenská správa ciest Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. September 2017
Zmluva č. Z2017056 o poskytovaní odborných služieb
10/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied STENGL a.s.
20. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
11/2017
240 912,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25. Október 2017
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
12/2017
Doplnená
91 360,00 € Sociologický ústav SAV Geografický ústav SAV
12. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
2/2018
700,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
4/2018
1 000,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
19. Február 2018
Dodatok č.1 na rok 2018 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače (zmluva č. 34/2011)
5/2018/34/2011
2 520,00 € SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Február 2018
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY
6/2018
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a Ústavom krajinnej ekológie SAV na riešení projektu Geografického ústavu VEGA č. 2/0013/18
8/2018
550,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o dielo č. 1/2018
9/2018
700,00 € Janine Bolliger Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o dielo č 2/2018
10/2018
700,00 € Dr. Bronwyn Price Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č 3/2018
11/2018
700,00 € Prof. Tobias Kuemmerle Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č 4/2018
12/2018
700,00 € Dr. Catalina Munteanu Geografický ústav Slovenská akadémia vied