Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2013
Project: Urban atlas Update (2013-2016)
8/2013
15 000,00 € IGN France International Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
15/2012
50,00 € Ing. Anna Dobrucká Geografický ústav Slovenská akadémia vied
1. Jún 2012
Analýza postavenia problematiky kultúrnej krajiny v územnoplánovacej dokumentácii v SR s dôrazom na mestá malokarpatského regiónu
8/2012
2 300,00 € Ing. arch. Erika Horanská Geografický ústav Slovenská akadémia vied
1. Jún 2012
Vnímanie a vzťah miestnach komunít ku kultúrnej krajine malokarpatského regiónu
9/2012
2 300,00 € Ing. arch. Michal Škrovina Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
16/2012
Doplnená
50,00 € Ing. arch. Michal Škrovina Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
14/2012
50,00 € Ing. Dagmar Štefunková, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
4/2013
80,00 € Ing. Jana Špulerová, PhD. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. September 2022
Dodatok č. 03 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u na Námestí sv. Egídia 95 v Poprade
21/2022
0,00 € INTES Slovakia, s. r. o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. September 2021
Zmluva č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES -u na Námestí sv. Egídia 95 v Poprade
12/2021
1 451,52 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Január 2022
Dodatok č. 01 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u
2/2022
0,00 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2022
DODATOK č. 02 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u 12/2021
13/2022
3 429,22 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
15. Máj 2018
Zmluva o dielo č. 1/2018
9/2018
700,00 € Janine Bolliger Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Júl 2012
Vydávanie časopisu Kartografické listy v roku 2012
11/2012
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
26. Február 2014
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy v roku 2014
3/2014
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
14. Január 2015
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy v roku 2015
1/2015
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
31. Marec 2017
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy - ročník 2017
8/2017
500,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Február 2018
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY
6/2018
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. Február 2019
Dohoda o spolupráci KsSr a GgÚ SAV pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY ročník 2019
1/2019
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Február 2020
Dohoda o spolupráci Kartografickej spoločnosti SR a Geografického ústavu SAV pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY ročník 2020
6/2020
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
2. Február 2021
Zmluva o spolupráci
1/2021
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied