Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0302
14/2024
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7. Jún 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0586
15/2024
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja