Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
4/2018
1 000,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
3/2019
1 000,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
10. Február 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021
3/2021
1 000,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
7/2022
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
4/2023
1 700,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Júl 2017
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR
9/2017
0,00 € Slovenská správa ciest Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. September 2021
Licenčná zmluva
10/2021
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Október 2017
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
12/2017
Doplnená
91 360,00 € Sociologický ústav SAV Geografický ústav SAV
16. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
19/2018
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
6. Máj 2020
DODATOK č.3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
10/2020 - 11/2017
12 985,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
14/2020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Október 2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
18/2020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
7. August 2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu zo dňa 10.4.206
12/2012
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava Geografický ústav Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
9/2021
78 586,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
6. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
14/2021
41 629,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
14/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
15/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 873/22
25/2022
84 960,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
13/2021
83 895,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
24. Február 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
9/2022
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.