Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0302
7/2021
190 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0586
8/2021
150 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30. August 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
9/2021
78 586,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
8. September 2021
Licenčná zmluva
10/2021
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
16. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0432
11/2021
207 250,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27. September 2021
Zmluva č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES -u na Námestí sv. Egídia 95 v Poprade
12/2021
1 451,52 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
27. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
13/2021
83 895,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
6. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
14/2021
41 629,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 10/2021
15/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2022
Doplnená
842 663,75 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
20. Január 2022
Dodatok č. 01 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u
2/2022
0,00 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prác a služieb
3/2022
6 000,00 € Silvia Trubirohová Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
24. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
4/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri Geografickom ústave SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
6/2022
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
7/2022
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
8/2022
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
24. Február 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
9/2022
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. Február 2022
SUBCONTRACT on performance of enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data
10/2022
53 992,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Solargis, s.r.o.
14. Marec 2022
DODATOK č. 02 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u 12/2021
13/2022
3 429,22 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
14/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.