Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
15/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
16. Marec 2022
Dodatok č. 1 na rok 2022 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV, v.v.i. a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače (34/2011)
16/2022
4 000,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. August 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
19/2022
57 414,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0286
20/2022
113 510,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
27. September 2022
Dodatok č. 03 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u na Námestí sv. Egídia 95 v Poprade
21/2022
0,00 € INTES Slovakia, s. r. o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
23/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2. November 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
24/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 873/22
25/2022
84 960,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
2/2023
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
3/2023
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
4/2023
1 700,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Február 2023
ESA Contract No. 4000140460/23/NL/SC/rp with Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
5/2023
178 829,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. The European Space Agency
27. Február 2023
DODATOK č. 1 na rok 2023 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV, v. v. i. a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
6/2023 - 34/2011
4 000,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu 4000140460/23/NL/SC/rp (LAPIA)
7/2023
50 389,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu 4000140460/23/NL/SC/rp (LAPIA)
8/2023
48 384,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
2. Máj 2023
CONTRACT No. 1/10.03.2023 FOR SERVICES
10/2023
900,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine
5. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO č. 1/2023
12/2023
1 600,00 € Vladimír Šifra Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
9. Jún 2023
DODATOK č. 1 K zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
14/2023 - 19/2022
13 538,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Júl 2023
Contract for Services
16/2023
800,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of VAS of Ukraine
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
17/2023
5 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Solargis s.r.o.