Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2015
Zmluva o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a Ústavom krajinnej ekológie na riešení projektu Geografického ústavu VEGA č. 2/0023/15
7/2015
Doplnená
537,20 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a Ústavom krajinnej ekológie SAV na riešení projektu Geografického ústavu VEGA č. 2/0013/18
8/2018
550,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
11. Jún 2018
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov
17/2018
8 670,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Marec 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS - CLIMASTEPPE
5/2019-17/2018
9 763,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Január 2020
DODATOK č. 2 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS - CLIMASTEPPE
1/2020 - 17/2018
9 763,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
28. Január 2020
Zmluva o výpožičke
3/2020
1 184,00 € Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Január 2020
Zmluva o spolupráci
4/2020
0,00 € Ústredná knižnica SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
18. September 2020
Vydavateľská licenčná zmluva č.17/2020
16/2020
920,70 € VEDA, vydavateľstvo SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
24. Február 2012
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
2/2012
29 400,00 € VVMZ, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied