Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2020
Dohoda o spolupráci Kartografickej spoločnosti SR a Geografického ústavu SAV pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY ročník 2020
6/2020
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
13. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2020
7/2020
900,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
13. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2020
8/2020
1 500,00 € Slovenská geografická spoločnosť Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. Február 2020
Dohoda o garantovaní doktorandského štúdia v Geografickom ústave SAV
9/2020
0,00 € RNDr. Igor Broska, DrSc. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
6. Máj 2020
DODATOK č.3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
10/2020 - 11/2017
12 985,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav
30. Jún 2020
DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
12/2020 - 19/2018
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Štatistický úrad Slovenskej republiky
10. Júl 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
13/2020 - 11/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
14/2020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. August 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
15/2020-2/2020
0,00 € DATALAN, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
18. September 2020
Vydavateľská licenčná zmluva č.17/2020
16/2020
920,70 € VEDA, vydavateľstvo SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
28. Október 2020
Licencia na použitie diela Digitálna databáza Regionálne geomorfologické členenie Slovenska
17/2020
7 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Geodetický a kartografický ústav Bratislava
29. Október 2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
18/2020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
5. November 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
19/2020
Doplnená
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenský hydrometeorologický ústav
3. December 2020
Zmluva o dielo č. 1/2020
21/2020
200,00 € Mgr. Lucie Galčanová Batista, PhD. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
2. Február 2021
Zmluva o spolupráci
1/2021
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
3. Február 2021
DOHODA o spolupráci Kartografickej spoločnosti SR a GgÚ SAV - KARTOGRAFICKÉ LISTY
2/2021
320,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
10. Február 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021
3/2021
1 000,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
10. Február 2021
Zmluva o spolupráci na Projekte spoločných akcií v roku 2021
4/2021
900,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Február 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
5/2021 - 34/2011
4 200,00 € SAP-Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
17. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 1/2021
6/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied