Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2013
Dodatok na rok 2013 k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
6/2013
4 553,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
16. Marec 2022
Dodatok č. 1 na rok 2022 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV, v.v.i. a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače (34/2011)
16/2022
4 000,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
4. Máj 2016
Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 34/2011 o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače.
1/2016/34/2011
860,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o., Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Marec 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s.r.o pri vydávaní periodickej tlače
6/2017/34/2011
4 128,00 € SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
4. Február 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
5/2020-34/2011
0,00 € SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
19. Február 2018
Dodatok č.1 na rok 2018 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače (zmluva č. 34/2011)
5/2018/34/2011
2 520,00 € SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2019
Dodatok č. 1 na rok 2019 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP – Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
2/2019-34/2011
4 200,00 € SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
9. Marec 2012
Dodatok k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
4/2012
4 459,20 € SAP- Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
22. Február 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
5/2021 - 34/2011
4 200,00 € SAP-Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
11. Október 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prác a služieb o ochrane pred požiarmi
2/2016/2004
100,00 € Silvia Trubirohová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prác a služieb
3/2022
6 000,00 € Silvia Trubirohová Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
11. Apríl 2019
Komisionárska zmluva
6/2019
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho mioeta
6/2016
0,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 1/2021
6/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 10/2021
15/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
13. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2020
8/2020
1 500,00 € Slovenská geografická spoločnosť Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
21. Február 2014
Zmluva o spolupráci na projekte spoločenských akcií v roku 2014
1/2014
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015
2/2015
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2016
2/2016
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Február 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií
2/2017
1 300,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied