Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o dielo
98/2023
250,00 € Lilla Judit Lukács Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
10. November 2023
Contract for services
96/2023
2 089,72 € The Hungarian open air museum Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. November 2023
Zmluva o dielo
91/2023
70,00 € Ganna Shvachka Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. November 2023
Zmluva o dielo
92/2023
50,00 € Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. November 2023
Zmluva o dielo
93/2023
225,00 € PhDr. Ingrid Kostovská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. November 2023
Zmluva o dielo
94/2023
100,00 € doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. November 2023
Zmluva o dielo
95/2023
100,00 € prof. Viera Feglová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. Október 2023
Zmluva o dielo
90/2023
150,00 € prof. Louise Ryan Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
20. Október 2023
Zmluva o dielo
89/2023
50,00 € PhDr. Peter Maráky Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Október 2023
Zmluva o dielo
86/2023
150,00 € Mgr. Miroslava Kinczer Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Október 2023
Zmluva o dielo
87/2023
200,00 € Mgr. Karel Šima, Ph.D. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Október 2023
Zmluva o dielo
88/2023
130,00 € prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
85/2023
48 834,80 € Výskumná agentúra Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Október 2023
Zmluva o dielo
84/2023
70,00 € Ganna Shvachka Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Október 2023
Zmluva o dielo
82/2023
1 000,00 € doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Október 2023
Zmluva o dielo
83/2023
150,00 € doc. Helena Tužinská, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
72/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
73/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
74/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
75/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied