Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0389
76/2023
19 979,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Zmluva o dielo
77/2023
100,00 € Luděk Brož, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Zmluva o dielo
78/2023
100,00 € doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
79/2023
0,00 € Mgr. Iveta Štefanovičová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
80/2023
0,00 € Mgr. Martin Lukáč Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. September 2023
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
81/2023
0,00 € Mgr. Maroš Ondrejka Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. September 2023
Zmluva o dielo
68/2023
400,00 € Mgr. Branislava Kolesárová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu APVV-22-0389
69/2023
22 235,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. September 2023
Zmluva o dielo
70/2023
660,00 € PhDr. Viera Ďurišová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. September 2023
Zmluva o spolupráci č. 01/2023
71/2023
499,99 € Marenčin PT, spol. s r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0083
66/2023
47 292,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0428
67/2023
57 986,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. September 2023
Zmluva o dielo
63/2023
483,56 € Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. September 2023
Zmluva o dielo
64/2023
750,00 € Mgr. Branislava Kolesárová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. September 2023
Zmluva o dielo
65/2023
450,00 € PhDr. Erika Mináriková Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0389
60/2023
175 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
4. September 2023
Zmluva o dielo
61/2023
683,55 € Mgr. Martina Wilsch, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
4. September 2023
Zmluva o dielo
62/2023
750,00 € Martín Andrade-Pérez Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. August 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0083
59/2023
31 681,00 € Filozofická fakulta - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
21. August 2023
Zmluva o odborných službách
54/2023
2 640,00 € Johanes & Partner s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied