Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0345
0011/2017
203 952,00 € APVV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Vydavateľská licenčná zmluva 25/2017
0012/2017
3 190,00 € Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Vydavateľská licenčná zmluva
0013/2017
3 190,00 € Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Vydavateľská licenčná zmluva
0014/2017
2 530,00 € Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Vydavateľská licenčná zmluva
0015/2017
Doplnená
820,78 € Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Licenčná zmluva
0010/2018
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-H2020-18-0010
0011/2018
2 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Rámcová dohoda o prepisoch výskumných interview
0001/2019
4 999,00 € Anna Harská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Licenčná zmluva
0002/2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
11. Marec 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
67/2019
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
23. Február 2022
Rámcová dohoda
06/2022
15 000,00 € JT Lingua, s. r. o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. Február 2022
Objednávka TASR
05/2022
162,00 € TASR Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
03/2022
0,00 € AEA Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
04/2022
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska , o.z. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
11. Február 2022
Rámcová dohoda
02/2022
17 000,00 € Amnet s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
01/2022
Doplnená
815 967,65 € Slovenská akadémia vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
13. December 2021
Zmluva o dielo
50/2021
516,65 € Mgr. Branislava Kolesárová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
13. December 2021
Kolektívna zmluva
51/2021
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov SAV pri ÚESA SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
9. December 2021
Zmluva o poskytnuti prostriedkov
48/2021
3 999,74 € APVV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
9. December 2021
Zmluva o poskytnuti prostriedkov
49/2021
6 000,00 € APVV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied