Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o dielo
62/2022
99,00 € PhDr. Viera Ďurišová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
7. Október 2022
Dohoda o spolupráci
63/2022
15 100,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. September 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
59/2022
0,00 € Filozofická fakulta UK v Bratislave Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. September 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
60/2022
0,00 € Fakulta sociálnych a ekonomických vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. September 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
55/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. September 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
56/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. September 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
57/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. September 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu
58/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. September 2022
Zamestnávateľská zmluva
54/2022
0,00 € DDS Tatra banky, a.s. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
13. September 2022
Zamestnávateľská zmluva
53/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a.s. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
9. September 2022
Contract for services
52/2022
Doplnená
40 990,00 € UNESCO Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. August 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-21-0226
51/2022
Doplnená
39 400,00 € Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. August 2022
Zmluva o dielo
50/2022
51,00 € PhDr. Viera Ďurišová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
20. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
49/2022
1 030,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
29. Jún 2022
Contract for services 4500461413
48/2022
68 550,00 € UNESCO Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
47/2022
88,20 € Mária Haladová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
23. Jún 2022
Zmluva o dielo
45/2022
1 425,00 € Mgr. Martina Wilsch, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
23. Jún 2022
Zmluva o dielo
46/2022
700,00 € Oleksandr Butsenko Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. Jún 2022
Zmluva o dielo
42/2022
1 000,00 € Peter Marek Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. Jún 2022
Zmluva o dielo
43/2022
950,00 € Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied