Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva o dielo
20/2022
180,00 € Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Máj 2022
Zmluva o dielo
21/2022
450,00 € Mgr. Aleksandr Dvoekonko Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
22/2022
7 973,19 € The Hungarian open air museum Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
17. Máj 2022
Zmluva o dielo
18/2022
240,00 € Mgr. Martina Wilsch, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
17. Máj 2022
Zmluva o dielo
19/2022
350,00 € Sofiia Barvinska Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
16. Máj 2022
Contract for services
17/2022
7 973,19 € ICOM Moldova Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
13. Máj 2022
Zmluva o dielo
15/2022
210,00 € Nikola Pavlíková Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
13. Máj 2022
Zmluva o dielo
16/2022
468,00 € PhDr. Ingrid Kostovská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. Apríl 2022
Contract for services
14/2022
54 900,00 € UNESCO Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Apríl 2022
Rámcová dohoda
13/2022
12 496,00 € ZING PRINT, s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
10/2022
200,00 € PhDr. Gabriela Kilianová, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
11/2022
70,00 € doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
12/2022
70,00 € doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
24. Marec 2022
Zmluva o partnerstve
8/2022
121 212,80 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
24. Marec 2022
Zmluva o spolupráci
9/2022
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska , o.z. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Dohoda o použití reprografických materiálov z fondov SNM v Martine č. 9/2022
7/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum v Martine Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Licenčná zmluva
0007/2017
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Licenčná zmluva
0008/2017
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Licenčná zmluva 125/2017
0009/2017
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Licenčná zmluva 354/2017
0010/2017
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied