Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 8/2019
24-2019
2 400,00 € Infotrade LTD., organizačná zložka Slovensko Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo na stavebné práce č. 9/2019
25-2019
10 993,27 € František Nemec STAVREM s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0141
12-2019
Doplnená
239 792,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
13-2019
Doplnená
65 618,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
14-2019
Doplnená
65 564,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
15-2019
Doplnená
53 524,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
11. Jún 2019
Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom uzatvorená v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a §34 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
11-2019
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, organizačná zložka Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2019
Príkazná zmluva DRIM č. 1/2019 Uzatvorená pre potreby projektu Interreg Danube Transnational Programme, DRIM, DTP1-1-183-4.1.
7-2019
0,00 € Ing. Daniel Škobla, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2019
Príkazná zmluva DRIM č. 2/2019 Uzatvorená pre potreby projektu Interreg Danube Transnational Programme, DRIM, DTP1-1-183-4.1.
8-2019
0,00 € Michaela Pobudová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2019
Príkazná zmluva DRIM č. 3/2019 Uzatvorená pre potreby projektu Interreg Danube Transnational Programme, DRIM, DTP1-1-183-4.1.
9-2019
0,00 € Silvia Kotuličová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2019
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
10-2019
Doplnená
0,00 € Diners Club CS, s. r. o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Apríl 2019
Journal Publishing Agreement
5-2019
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z o.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Apríl 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019 k Všeobecnej zmluve o spolupráci zo dňa 18. 4. 2011
6-2019
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
2-2019
950,00 € Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Február 2019
Licenčná zmluva uzatvorená podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z.
3-2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Február 2019
Licenčná zmluva uzatvorená podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z.
4-2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
1. Február 2019
Kolektívna zmluva na roky 2019-2020
1-2019
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ P SAV pri ÚESA SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. November 2018
Zmluva o spolupráci pri prideľovaní a registrácii DOI - Digital Object Identifier
15-2018
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. November 2018
Zmluva o spolupráci č. 716
14-2018
3 050,00 € Marenčin PT, spol s r. o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Júl 2018
Rámcová dohoda o spravovaní webovej stránky ÚESA SAV, v. v. i.
13-2018
0,00 € Tomáš Martinkovič - RockStudio Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.