Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2020
Zmluva o dielo
09/2020
800,00 € Mgr. Sylvia Šumšalová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
6/2020
Doplnená
0,00 € JUDr. Rastislav Zimmermann Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-H2020-18-0010
07/2020
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. Jún 2020
Zmluva o dielo
05/2020
400,00 € Elena Marushiakova Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. Apríl 2020
Zmluva o dielo
04/2020
34,00 € Zuzana Ďurišová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
7. Apríl 2020
Zmluva o dielo
03/2020
0,00 € Mgr. Sylvia Šumšalová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Marec 2020
Kolektívna zmluva
02/2020
0,00 € UESA SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Január 2020
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancom
01-2020
0,00 € GGFS s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. December 2019
Licenčná zmluva
66-2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. November 2019
Licenčná zmluva
64-2019
1 029,60 € VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. November 2019
Licenčná zmluva
65-2019
928,40 € VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
21. November 2019
Licenčná zmluva
63-2019
1 243,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. November 2019
Zmluva o dielo
61-2019
0,00 € Peter Halada Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. November 2019
Zmluva o dielo
62-2019
0,00 € Ing. Jana Fabiánová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. November 2019
Zmluva o dielo na vyrobu a montáž nábytku
59-2019
0,00 € ZP interiér s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. November 2019
Zmluva o dielo
60-2019
0,00 € Zuzana Ďurišová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. November 2019
Zmluva o dielo
58-2019
724,00 € Mgr.art. Lívia Lorinczová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
7. November 2019
Príkazná zmluva
57-2019
0,00 € Mgr. Edita Rigová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
51-2019
400,00 € PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
52-2019
120,00 € doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied