Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2020
Zmluva o dielo
21/2020
60,00 € Hana Kubátová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
1. Október 2020
Zmluva o dielo
22/2020
60,00 € prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
1. Október 2020
Zmluva o dielo
23/2020
80,00 € doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
1. Október 2020
Zmluva o dielo
24/2020
80,00 € PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
1. Október 2020
Zmluva o dielo
25/2020
300,00 € PhDr. Ingrid Kostovská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
21. September 2020
Zmluva o dielo
19/2020
100,00 € PhDr. Věra Frolcová, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. September 2020
Zmluva o dielo
18/2020
100,00 € prof. PaeDr., Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.d. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
28. Júl 2020
Zmluva o dielo
17/2020
0,00 € Mgr.art. Terézia Golasová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
28. Júl 2020
Zmluva o spolupráci
16/2020
0,00 € Marenčin PT, spol. s r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2020
Doplnená
0,00 € Slovak telekom, a.s. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
10/2020
100,00 € doc.PhDr. Katarína Koštialová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
11/2020
1 020,00 € Mária Haladová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
12/2020
615,00 € PhDr. Ingrid Kostovská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
13/2020
100,00 € doc.PhDr. Katarína Koštialová, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
14/2020
100,00 € doc. PhDr. Alexandra Bitusikova, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. Jún 2020
Zmluva o dielo
09/2020
800,00 € Mgr. Sylvia Šumšalová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
6/2020
Doplnená
0,00 € JUDr. Rastislav Zimmermann Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-H2020-18-0010
07/2020
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. Jún 2020
Zmluva o dielo
05/2020
400,00 € Elena Marushiakova Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
27. Apríl 2020
Zmluva o dielo
04/2020
34,00 € Zuzana Ďurišová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied