Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2019
Zmluva o dielo na realizáciu seminára
36-2019
50,00 € Andrea Najvirtová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
17. September 2019
Zmluva o dielo na realizáciu seminára
37-2019
50,00 € Elena Gallová Kriglerová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
5. August 2019
Zmluva o dielo na výrobu a montáž nábytku č. 11/2019
29-2019
14 316,00 € ZP interiér, s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
24. Jún 2019
Zmluva o dielo na stavebné práce
28-2019
21 891,98 € Viliam Kvinta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
20. Jún 2019
Všeobecná zmluva o spolupráci medzi Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV a občianskym združením Academia Ethnologica & Anthropologica
27-2019
0,00 € Academia Ethnologica & Anthropologica Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. Jún 2019
Zmluva o výpožičke č. 1/2019
26-2019
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o spolupráci č. 1/2019
16-2019
30,00 € Etnologický ústav AVČR, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 01/2019
17-2019
150,00 € Mgr. Markéta Hajská, Ph.D. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 02/2019
18-2019
150,00 € doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 03/2019
19-2019
150,00 € Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 04/2019
20-2019
500,00 € Ing. Jana Fabianová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 05/2019
21-2019
500,00 € Peter Halada Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 06/2019
22-2019
210,00 € Miloslav Szabo Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 07/2019
23-2019
200,00 € Johann Unger Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 8/2019
24-2019
2 400,00 € Infotrade LTD., organizačná zložka Slovensko Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Jún 2019
Zmluva o dielo na stavebné práce č. 9/2019
25-2019
10 993,27 € František Nemec STAVREM s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0141
12-2019
Doplnená
239 792,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
13-2019
Doplnená
65 618,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
14-2019
Doplnená
65 564,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
15-2019
Doplnená
53 524,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied