Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2019
Zmluva o dielo
58-2019
724,00 € Mgr.art. Lívia Lorinczová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
7. November 2019
Príkazná zmluva
57-2019
0,00 € Mgr. Edita Rigová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
51-2019
400,00 € PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
52-2019
120,00 € doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
53-2019
465,00 € doc. PhDr. Anna Hlôšková, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
54-2019
400,00 € Anikó Eszter Bartha Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
55-2019
225,00 € doc. PhDr. Anna Hlôšková, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. November 2019
Zmluva o dielo
56-2019
120,00 € Mgr. Aleš Chalupa, PhD. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
21. Október 2019
zmluva o spolupráci
49-2019
400,00 € Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
21. Október 2019
Licenčná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z.z.
50-2019
0,00 € Cecília Bebjaková Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Október 2019
Zmluva o dielo
43-2019
750,00 € Myrto Tsilimpounidi Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Október 2019
Zmluva o dielo
44-2019
620,00 € Filip Boberič Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Október 2019
Zmluva o dielo
45/2019
220,00 € Lívia Lӧrinczová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Október 2019
Zmluva o dielo
46-2019
120,00 € Barbora Lášticová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Október 2019
Zmluva o dielo
47-2019
120,00 € Daniel Drapal Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Október 2019
Zmluva
48-2019
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Október 2019
Licenčná zmluva
40-2019
0,00 € FOMI s. r. o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Október 2019
Licenčná zmluva
41-2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Október 2019
Vydavateľská licenčná zmluva
42-2019
2 560,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. September 2019
Zmluva o dielo
38-2019
800,00 € Jana Fabianová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied