Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2021
Zmluva o dielo
34/2021
130,00 € doc. PhDr. Zdenek Uherek, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. Október 2021
Zmluva o dielo
35/2021
130,00 € Elena Marushiakova Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
31/2021
Doplnená
3 107,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
13. Október 2021
Zmluva o dielo
30/2021
250,00 € Tomáš Kobes, Ph.D. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. Október 2021
Zmluva o dielo
27/2021
250,00 € Pavel Kubaník, Ph.D. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. Október 2021
Zmluva o dielo
28/2021
1 000,00 € Mária Haladová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
8. Október 2021
Zmluva o dielo
29/2021
1 100,00 € Mária Haladová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. September 2021
Dohoda o refundácii nákladov
26/2021
859,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
28. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
24/2021
Doplnená
83 895,00 € Geografický ústav SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
28. September 2021
Zmluva o spolupráci
25/2021
500,00 € Dariah Eric Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. September 2021
Zmluva o dielo
23/2021
1 000,00 € Ing. Peter Marek, CSc. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. September 2021
Zmluva o dielo
22/2021
50,00 € PhDr. Ingrid Kostovská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
26. Júl 2021
Zmluva o dielo
21/2021
500,00 € Elena Marushiakova Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
16. Júl 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu
20/2021
7 376,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Júl 2021
Zmluva o spolupráci pri prideľovaní a registrácii DOI
19/2021
0,00 € Ústredná knižnica SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
24. Jún 2021
Zmluva o dielo
18/2021
280,00 € Dr. Ivan Gololobov Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
21. Jún 2021
Rámcová zmluva o spolupráci pri vydávaní neperiodických publikácií
17/2021
0,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
7. Jún 2021
Zmluva o dielo
16/2021
500,00 € PhDr. Ingrid Kostovská Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
31. Máj 2021
Licenčná zmluva na použitie diela
15/2021
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
28. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0345
´14/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied