Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2021
Zmluva o dielo
13/2021
800,00 € Mgr. Sylvia Šumšalová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. Máj 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci pre riešení projektu
12/2021
13 542,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
11. Máj 2021
Zmluva o spolupráci na diele
09/2021
0,00 € Slovenské národné múzeum v Martine Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
11. Máj 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021
10/2021
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska , o.z. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
11. Máj 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021
11/2021
0,00 € Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. Marec 2021
Kolektívna zmluva
08/2021
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov SAV pri ÚESA SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Marec 2021
Licenčná zmluva na použitie diela
03/2021
0,00 € Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Marec 2021
Licenčná zmluva na použitie diela
04/2021
0,00 € Tatiana Šimonovičová Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Marec 2021
Licenčná zmluva na použitie diela
05/2021
0,00 € Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Marec 2021
Licenčná zmluva na použitie diela
06/2021
0,00 € VINCÚR-spolok vinohradníkov a vinárov Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
07/2021
210 885,00 € Slovenská technická univerzita Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. Február 2021
Rámcová dohoda
02/2021
14 564,70 € Amnet s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
9. Február 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021
01/2021
0,00 € Academia Ethnographica & Anthropologica Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
23. December 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
51/2020
70,00 € JUDr. Rastislav Zimmermann Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. November 2020
Zmluva o spolupráci
46/2020
999,99 € Marenčin PT, spol. s r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. November 2020
Zmluva o spolupráci
47/2020
1 000,00 € Marenčin PT, spol. s r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. November 2020
Autorská zmluva o dielo a Licenčná zmluva
48/2020
999,00 € MgA. Anton Sládek Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. November 2020
Vydavateľská licenčná zmluva
49/2020
3 190,00 € Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
50/2020
1 653,54 € Národopisná spoločnosť Slovenska , o.z. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
30. Október 2020
Vydavateľská licenčná zmluva
42/2020
203,50 € Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied