Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z17/2019/BÚ
3 342,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Máj 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z18/2019/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. Máj 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z16/2019/BÚ
11 024,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
18. Apríl 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za plynu a za areálové služby
Z15/2019/BÚ
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu č. APVV-15-0051
Z14/2019/ÚGBR
3 785,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM v Trnave) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. Marec 2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 001/2019/ZoPS
Z12/2019/BÚ
39 105,75 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-18-0069
Z13/2019/BÚ
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0078
Z11/2019/BÚ
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. Február 2019
Komisionárska zmluva
Z10/2019/ÚGBR
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z4/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z5/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z6/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z7/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z8/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z9/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Február 2019
Kolektívna zmluva
Z3/2019/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a bodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. Január 2019
Grant Award By The Royal Botanic Gardens, KEW. Re Conserving The Endemic Flora Of The Carpathian Region
Z1/2019/BÚ
0,00 € Royal Botanic Gardens, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. Január 2019
Dodatok č. 1
Z2/2019/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. December 2018
Poistná zmluva č. 411026171
Z41/2018/BÚ
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. December 2018
Zmluva o výpožičke č. 8/2018
Z40/2018/BÚ
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV