Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2019
Príkazná zmluva
Z31/2019/BÚ
490,00 € Ing. Vlastimil Knopp Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Júl 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z28/2019/ÚGBR
4 741,20 € CD LOGISTICS s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
31. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z30/2019/BÚ
301,00 € Vladimír Kavický Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2019
Z29/2019/BÚ
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Organizačná zložka: Správa účelových zariadení SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. Júl 2019
Dodatok č. 2 (R-5377/2019) K Zmluve č. R-11321/2017 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-16-0236
Z27/2019/BÚ
4 850,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Jún 2019
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Z26/2019/ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom , a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Jún 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Z25/2019/ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom , a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
31. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z24/2019/BÚ
373,48 € Milan Dostál Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Máj 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriekov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18 v znení jej platných dodatkov
Z23/2019/BÚ
1 076,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Máj 2019
Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398 v roku 2019
Z22/2019/BÚ
8 802,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Máj 2019
Dodatok č. 3 k servisnej zmluve č. 210.004/2010 (ďalej len "Dodatok č. 3")
Z21/2019/ÚGBR
1 327,80 € Process Technik , spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. Máj 2019
Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z19/2019/BÚ
9 901,00 € Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. Máj 2019
Material Transfer Agreement
Z20/2019/ÚGBR
0,00 € Karel de Grote University College, Centre of Expertise on Sustainable Chemistry Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Máj 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z17/2019/BÚ
3 342,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Máj 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z18/2019/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. Máj 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z16/2019/BÚ
11 024,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
18. Apríl 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za plynu a za areálové služby
Z15/2019/BÚ
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu č. APVV-15-0051
Z14/2019/ÚGBR
3 785,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM v Trnave) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. Marec 2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 001/2019/ZoPS
Z12/2019/BÚ
39 105,75 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-18-0069
Z13/2019/BÚ
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV