Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z39/2020/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu s externou vzdelávacou inštitúciou
Z40/2020/ÚGBR
0,00 € Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Október 2020
Servisná zmluva
Z34/2020/ÚGBR
0,00 € Slovak Parcel Service s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve číslo PZS/123/2008
Z33/2020/BÚ
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. September 2020
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0134
Z29/2020/BÚ
61 262,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. September 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-18-0069
Z30/2020/BÚ
7 050,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. September 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0078
Z31/2020/BÚ
6 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. September 2020
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0134
Z32/2020/BÚ
6 613,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. September 2020
Zmluva o partnerstve
Z28/2020/ÚGBR
Doplnená
232 475,74 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. August 2020
DODATOK č. 2
Z27/2020/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. August 2020
Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č.03/12/08
Z26/2020/BÚ
0,00 € PROFIS spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0134
Z24/2020/BÚ
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Júl 2020
Extension of the European Native Seed Conservation Network ("ENSCONET")
Z25/2020/BÚ
0,00 € Royal Botanic Gardens, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0210
Z23/2020/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z17/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z18/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z19/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z20/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z21/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z22/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV