Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z47/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Barbora Zámocká Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z48/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Lucia Čahojová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z49/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Silvia Žemlová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV v pracovnoprávnom a obdobnom právnom vzťahu
Z50/2019/BÚ
0,00 € Ing. Michal Melichárek Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV v pracovnoprávnom a obdobnom právnom vzťahu
Z51/2019/BÚ
0,00 € Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z41/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Alina-Sorina Biro Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z42/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Lucia Čahojová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z43/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Adam Kantor Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z44/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Barbora Zámocká Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z45/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Silvia Žemlová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z46/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Ajay Kumar Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. November 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, ďalej len CBRB SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov botanika, fyziológia rastlín, genetika, biotechnológie
Z40/2019/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. November 2019
Dohoda o podmienkach vykonania výskumu č. 196/2019 - VSaM
Z39/2019/BÚ
0,00 € Štátne lesy TANAP-u Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2019
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship #51910893
Z36/2019/BÚ
0,00 € International Visegrad Fund Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2019
Zmluva o výpožičke
Z37/2019/ÚGBR
0,00 € Ústav karajinnej ekológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2019
Zmluva o zriadení vecných bremien
Z38/2019/ÚGBR
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. September 2019
Kúpna zmluva č. 2390954137
Z34/2019/ÚGBR
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. September 2019
Kúpna zmluva č. 2390954146
Z35/2019/ÚGBR
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. August 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z33/2019/ÚGBR
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. August 2019
Zmluva o dielo č. 2019/112/1
Z32/2019/BÚ
57 847,20 € VENEONE s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV