Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z22/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Jún 2020
Servisná zmluva
Z16/2020/ÚGBR
0,00 € IN TIME, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. Jún 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolpráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prosriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18
Z15/2020/BÚ
1 360,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. Máj 2020
Dodatok č. 3 (R-2286/2020) k Zmluve č. R-11321/2017 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV -16-0236
Z14/2020/BÚ
4 587,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Apríl 2020
Dodatok č. 3 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z13/2020/BÚ
5 537,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. Apríl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z12/2020/BÚ
14 833,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Apríl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z10/2020/BÚ
12 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Apríl 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210
Z11/2020/BÚ
1 079,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Apríl 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210
Z9/2020/BÚ
2 846,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Marec 2020
Zmluva o kontrolnej činnosti
Z8/2020/ÚGBR
0,00 € Landy Elektronic Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. Február 2020
Kúpna zmluva č. Z20203182_Z
Z7/2020/BÚ
140 445,01 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Február 2020
Zmluva o dielo
Z6/2020/BÚ
6 600,00 € BS-Stav s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4. Február 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 8/2018
Z5/2020/BÚ
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Január 2020
Kolektívna zmluva
Z4/2020/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Január 2020
Zmluva o spolupráci
Z3/2020/BÚ
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. Január 2020
Zmluva č. 197/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
Z2/2020/CBRB
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. Január 2020
Kúpna zmluva č. Z201934154_Z
Z1/2020/CBRB
167 442,30 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. December 2019
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok, číslo: 19bpK222002
Z54/2019/ÚGBR
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je v Centre biológie rastlín a biodiverzity v pracovnoprávnom, alebo obdobnom právnom vzťahu
Z52/2019/BÚ
0,00 € prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je v Centre biológie rastlín a biodiverzity v pracovnoprávnom, alebo obdobnom právnom vzťahu
Z53/2019/BÚ
0,00 € prof. PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV