Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
581,71 € EXIMBANKA SR, Bratislava JUDr. Marián Janočko
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva _M.Jursa
500,00 € Ing. Milan Jursa EXIMBANKA SR, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prác a služieb
Zmluva o poskytnutí prác a služieb
11 998,80 € i-Step communication, s.r.o EXIMBANKA SR, Bratislava
16. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 24/2024/POCE
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 24/2024/POCE
1 374,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 08-KR/2024/OBOS
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 08-KR/2024/OBOS
1 400,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky EXIMBANKA SR, Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Doplnená
50 000 000,00 € Tatra banka, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o vytvorení diela zo dňa 30.10.2023
Dohoda o ukončení zmluvy o vytvorení diela zo dňa 30.10.2023
0,00 € DEBTEC, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
1/2024
1,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Dušan Pukač
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, dodatok č. 3
Zmluva o poskytovaní služieb, dodatok č. 3
0,00 € Digital Systems, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_A.Sinicyn
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_A.Sinicyn
500,00 € Ing. Andrej Sinicyn EXIMBANKA SR, Bratislava
14. Marec 2024
Zmluva P2400686
Zmluva P2400686
19 543,20 € Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
1. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo číslo 59/98 – 10/3003
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo číslo 59/98 – 10/3003
222,77 € INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Február 2024
Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
70 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
19. Február 2024
ZMLUVA O ZACHOVANÍ MLČANLIVOSTI
ZMLUVA O ZACHOVANÍ MLČANLIVOSTI
0,00 € LVM Consulting, s. r. o. EXIMBANKA SR, Bratislava
16. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych služieb
6 000,00 € Ing. Jana Pickles EXIMBANKA SR, Bratislava
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva_Paštika
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva_Paštika
0,00 € Ing. Martin Paštika, MBA EXIMBANKA SR, Bratislava
23. Január 2024
Credit Quota Share Reinsurance Treaty
Credit Quota Share Reinsurance Treaty_Antares Re
0,00 € Antares Reinsurance Company Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2408/2023
Kúpna zmluva č. 2408/2023
145,25 € EXIMBANKA SR, Bratislava Igor Fáber
17. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva
0,00 € Ing. Marcel Kasčák EXIMBANKA SR, Bratislava
11. Január 2024
Dodatok k zmluve o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE SML_124785_20171101
Dodatok č.2 k zmluve o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
1 156,80 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, 811 01 Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava