Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroj EXIMBANAKA SR Antikorona záruka (Tatra banka)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroj EXIMBANAKA SR Antikorona záruka (Tatra banka)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Tatra banka, a.s.
25. Marec 2021
Dodatok č. 2 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka_SLSP
Dodatok č. 2 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka_SLSP
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenská sporiteľňa, a.s.
24. Marec 2021
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
30 000 000,00 € Komerční banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 – 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 – 2021
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Marec 2021
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Hannover)
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Hannover)
0,00 € Hannover Rück SE EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Marec 2021
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Swiss)
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Swiss)
0,00 € Swiss Reinsurance Company Ltd EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Marec 2021
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Qatar)
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Qatar)
0,00 € Qatar Reinsurance Company Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Február 2021
S&P Global Ratings - Agreement
S&P Global Ratings - Agreement
0,00 € S&P Global Ratings Europe Limited, Ireland EXIMBANKA SR, Bratislava
14. Január 2021
Poistná zmluva
9127004148
6 699,80 € UNIQA poisťovňa, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
28. December 2020
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorova záruka (SLSP, a.s.)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorova záruka (SLSP, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenská sporiteľňa, a.s.
15. December 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb
70 000,00 € STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
26. November 2020
Zmluva o poskytnutí služieb č. O2.1-20200042
Zmluva o poskytnutí služieb č. O2.1-20200042
38 016,00 € Slovanet, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
19. November 2020
Dodatok č.4 k Zmluve o úvere č. 050/19/550088
Dodatok č.4 k Zmluve o úvere č. 050/19/550088
0,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
19. Október 2020
Engagement Letter
Engagement Letter
49 750,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
1. Október 2020
Zmluva o vytvorení diela
Zmluva o vytvorení diela
244 500,00 € Digital Systems a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
11. August 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka_Oberbanka AG
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka_Oberbank AG
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
29. Máj 2020
The Oxford Analytica Service – 12M predplatné
The Oxford Analytica Service – 12M predplatné
8 400,00 € Oxford Analytica Ltd EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Júl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
50 000 000,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
23. Júl 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (Poštová banka, a.s.)
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (Poštová banka, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Poštová banka, a.s.
15. Júl 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (UniCredit Bank, a.s.)
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (UniCredit Bank, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky