Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela_Asseco Central Europe, a.s.
Zmluva o vytvorení diela_Asseco Central Europe, a.s.
69 850,00 € Asseco Central Europe, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
19. Júl 2023
Zmluva o predaji motorového vozidla
Zmluva o predaji motorového vozidla
49 500,00 € MOTO JAS s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1 356,38 € EXIMBANKA SR, Bratislava Mincovňa Kremnica, štátny podnik
7. Júl 2023
Zmluva č. 199/2023 o poskytovaní parkovacích služieb
Zmluva č. 199/2023 o poskytovaní parkovacích služieb
10 470,00 € BPS PARK a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
22. Jún 2023
Zmluva o ochrane dôverných informácií
Zmluva o ochrane dôverných informácií
0,00 € NTT Slovakia s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
21. Jún 2023
Amendment Letter N° 1 to the EXIMBANKA SK COVID-19 RESPONSE SMES AND MID-CAPS - Finance contract between the European Investment Bank and the Exportno-importná banka Slovenskej republiky dated 24 June 2021
Dodatok č.1
0,00 € European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
16. Jún 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava
26. Máj 2023
Príloha II k Rámcovej Treasury Zmluve uzavretej dňa 22.1.2020_Citibank
Príloha II k Rámcovej Treasury Zmluve uzavretej dňa 22.1.2020
0,00 € Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
4. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci_27042023
5 000,00 € Rada slovenských exportérov EXIMBANKA SR, Bratislava
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
0,00 € Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR Ministerstvo životného prostredia SR
3. Apríl 2023
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
0,00 € KyberTeQ, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci_Consilium Consulting, s.r.o.
Zmluva o spolupráci_Consilium Consulting, s.r.o.
0,00 € Consilium Consulting, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_M.Kaščák
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_M.Kaščák
Doplnená
2 000,00 € Ing. Marcel Kaščák EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Február 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla do osobného užívania
Dohoda o zverení motorového vozidla do osobného užívania
42 763,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Rastislav Podhorec, MBA
13. Február 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla do osobného užívania
11/2023
36 801,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava JUDr. Marián Janočko
6. Február 2023
Credit Quota Share Reinsurance Treaty 2023_Qatar Re
Credit Quota Share Reinsurance Treaty 2023_Qatar Re
0,00 € Qatar Reinsurance Company Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
30. Január 2023
Credit Quota Share Reinsurance Treaty 2023_Hannover Re
Credit Quota Share Reinsurance Treaty 2023_Hannover Re
0,00 € Hannover Re EXIMBANKA SR, Bratislava
30. December 2022
Credit Quota Share Reinsurance Treaty 2023
Credit Quota Share Reinsurance Treaty 2023
0,00 € Swiss Reinsurance Company Ltd. EXIMBANKA SR, Bratislava
20. December 2022
Zmluva o vytvorení čiastkových diel a o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1
198 000,00 € AXASOFT, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
19. December 2022
Information License Agreement
Information License Agreement
0,00 € Chicago Mercantile Exchange Inc. EXIMBANKA SR, Bratislava